Glasset

Glasarkitektur skaber oplevesesrum. Glas har, som intet andet, materiale, præget oplevelsesværdierne og bokvaliteten.

Glasset

Glasarkitektur skaber oplevesesrum. Glas har, som intet andet, materiale, præget oplevelsesværdierne og bokvaliteten.

I beboelseshuse fra tidligt i vort århundrede findes der eksempler på arkitektur; der lader usædvanlig store mængder dagslys komme ind. Det bringer oplevelsen af landskaber, søer, haver og naturscenerier ind i vore rum, der dermed gøres til oplevelsesrum. Det er dette mærkværdige materiale glas, der gør os i stand til at låne rum fra omverdenen.

Uden lys intet liv. Både planter, dyr og mennesker er afhængige af lyset. Lys er transversal, elektromagnetiske bølgebevægelser, som forplantes med stor hastighed og forårsager synsindtryk i det menneskelige øje. Et synlige lys udgør kun en ringe del af det kendte elektromagnetiske spektrum. Glas tillader stråler i området -320 – 2800 nm at passere igennem. (nanometer) = 10-9m.

Total stråling bagved Rent glas

UV- stråling fra 320 – 550 nm. – den fotokemiske stråling = 4%

Synlige stråling fra 380 – 780 nm. – består i farver udgør= 45%

IR- stråling fra 780 – 2800 nm. – (infrarødt lys) varmestråling= 51%

Solspektrets indvirkning på menneskets fysiske og psykiske velbefindende er indiskutabelt. Det er bevist, at hypofysen som bl.a. styrer hormonbalancen påvirkes gunstigt af solstråling. Derfor er det så vigtigt at anvende så meget glas som muligt til rumoplysning.

En forudsætning for at alt lys, som ikke reflekteres eller absorberes i selve glasset, skal have en mulighed for at kunne transmitteres er selvfølgelig, at glasoverfladerne er rene. Snavsede ruder kan tilbageholde ikke mindre end 25% af lyset, før man bliver klar over, at de faktisk er snavsede.

  • Helt rene ruder har en lystransmission på 85%
  • Snavsede ruder med svagt gennemsyn har lystransmission på 50%
  • Snavsede ruder med dårligt gennemsyn har lystransmission på 30%

Glasset er, set i forstørrelse at sammenligne med et bjerglandskab, hvor snavs ophobes i dalene. Når man vasker en rude på traditionel måde, sker der det, at man fjerner det gamle snavs og sæbefilm fra glassets yderste flade, mens en stor del af det gamle snavs og sæbefilm bliver siddende i de små mikroskopiske dale i glasset. Dette medfører at lystransmissionen gennem glasset ikke bliver optimalt. Det er her, vore vaskeanlæg har en af sine mange fordele.

Vores vaskeanlæg producerer totalt afsaltet vand ved ionbytning. En ion er et elektrisk ladet atom eller molekyle. Der findes både positive og negativt ladede ioner. Et atom, der har mistet en eller flere elektroner, er positivt ladet (Kation). Er atom, der har optaget en eller flere elektroner er negativt ladet (Anion). Ioner der består af flere atomer kaldes sammensatte ioner. Vand der er afsaltet med vores vaskeanlæg indeholder stort set ingen kationer og anioner. Ledningsevnen er derfor også meget lav og rest salt ved inddampning vil være under 0,1 gram, ved inddampning på 1000 liter totalt afsaltet vand.

Glassets største bestanddel er kvartssand, som har et stort indhold af silicium. Silicium er et ikke metal, men selv den mindste berøring med andre grundstoffer gør silicium til halv-metal og dermed til halvleder. Som sådan er glas et kemisk potentiale med tilførsel af positive eller negative elektroner f.eks. i form af iontilførsel.

Vores vaskeanlæg er unik at vaske vinduer med, fordi der er harmoni mellem det rensede vand og glassets kemiske sammensætning.